Szervezeti tréning
A tréningmódszer komplex kompetenciafejlesztő eszköz, mely gyakorlati tárán (feladatok, tesztek, játékok) keresztül készít fel új működésmódokra, a munkahelyi kapcsolati rendszer értelmezésére, feladatok hatékonyabb megoldására. A szervezeten belül saját munkaterületre is begyakorolhatók azok a kommunikációs és problémamegoldó sémák, szervezeti együttműködés, amely tulajdonképpen életre hívta a tréning megtartását. Közös tanulás a fejlődéshez, az eredmények eléréséhez, a jó munkahelyi légkörköz és a sikerekhez egyaránt.
menedzsment rendszerek tréning alá vetésével a vezetői működés és a különböző munkaterületek működésére kerül a fókusz.
Motivátorok, folyamatok, és eredmények elemzése az elvárások, teljesítmények és fejlődési igények tengelyén. A vezetés problémái, az egyéni kompetenciák, a szervezeti adottságok mind szerepet kapnak.

 #OneStep-KALO
(2-10 alkalmas találkozók)

Menedzsment rendszerek
Vezető és változás 
EQ és vezetés
Vezetői, csapattag, tanulási szerep

 #Balance-KALO
(2-10 alkalmas találkozók)

Szervezet (alapforma, sajátosságok, struktúrák)
Vezetési funkciók
Szervezés és tervezés
Problémák feltárása, majd elemzése

 #Direct-KALO
(2-4 alkalmas találkozók)

Konfliktuskezelés
Stresszkezelés

#OneStep-KALO

MI történik a szervezetben? Hogyan funkcionálnak a szereplői, hogyan reagálnak egymásra a munkatársak? Hogyan befolyásolja ez az eredményeket? A vezetők, hogy vannak jelen a szervezet, a csapat, a középvezetők kísérésében? Mi idézi elő, vagy mit idéz elő egy-egy változás? EQ fókusz, kommunikáció és kommunikáció- áramlás. Kapcsolatok a kommunikáció által. Problémafeltárás, szerepkörök feladatai, megfogalmazása működésmódoknak.

#Balance-KALO

Milyen működés, szervezeti struktúra, célok generálják a jelen állapotokat? Hogyan reagálnak erre a munkatársak, hogyan a vezetők? Mi a problémakezelés fóruma? Milyen kompetenciák hol, kinél rejlenek? Mi az irány? Milyen tervek születnek a vezetőkben? Hogyan értékelik szervezetüket, egységüket a dolgozók és vezetőik? Mi lesz a gyakorlás fázisa a változások küszöbén?

#Direct-KALO

MI történik a csapattal? Milyen a kapcsolat a vezetők és a beosztottak között? A mindennapi nyomásokat, hogy dolgozza fel egy team? A konfliktusok hogyan gyűrűznek be a munkafolyamatokba és hogyan távoznak onnan? Mi bénít meg és mi az, ami fellendít?
Hogyan leszünk úrrá fáradtságunkon, feszültségeinken? Milyen személyes és szervezeti fejlődésre van szükség a kiegyensúlyozott működéshez?

Tréningjeim közül különböző időtartamú és komplexitású munkamódokból választhat a megrendelő. Csapat, menedzsment, vagy vezető fókusz esetén csapatra és személyekre szabottan érkezem meg a feladatokkal és a tanulási modellekkel.

Míg a csapatépítés során több játékkal, addig a menedzsment esetében elemzőbb, mélyebb feladatokkal dolgozunk. Amennyiben egy kifejezett problémakörhöz illeszkedik a megrendelés, úgy egyéni interjúk előzik meg a tréning folyamatot.

A csomagok külön is megrendelhetőek, illetve ütemezhetőtek egyenlő rendszerességgel, folyamatjelleggel, vagy nagyobb, tömbösített etapokra szétválasztva.

Számtalan játék, teszt, modell, elméleti anyag, csoportdinamikai eszköz áll rendelkezésemre ahhoz, hogy egy csapat, szervezet minél többet tanuljon önmagáról, és fejlődésnek induljon mindaz, amiknek elképzeléseik nem szabtak határt.

A tréningek változásokat indukálhatnak a kapcsolatokban és a szervezet működésében egyaránt. Ezzel a változással érdemes, és szükséges is dolgozni a tréning folyamat közben, vagy utána is. Ehhez a szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások, a szupervízió ad újabb tanulási teret, érzelmi megtartást is.