Csapatépítés
A tréningmódszer komplex kompetenciafejlesztő eszköz, mely gyakorlati tárán (feladatok, tesztek, játékok) keresztül készít fel új működésmódokra, a munkahelyi kapcsolati rendszer értelmezésére, feladatok hatékonyabb megoldására. A szervezeten belül saját munkaterületre is begyakorolhatók azok a kommunikációs és problémamegoldó sémák, szervezeti együttműködés, amely tulajdonképpen életre hívta a tréning megtartását. Közös tanulás a fejlődéshez, az eredmények eléréséhez, a jó munkahelyi légkörköz és a sikerekhez egyaránt.


Tréningjeim közül különböző időtartamú és komplexitású munkamódokból választhat a megrendelő. Csapat, menedzsment, vagy vezető fókusz esetén csapatra és személyekre szabottan érkezem meg a feladatokkal és a tanulási modellekkel.
Míg a csapatépítés során több játékkal, addig a menedzsment esetében elemzőbb, mélyebb feladatokkal dolgozunk. Amennyiben egy kifejezett problémakörhöz illeszkedik a megrendelés, úgy egyéni interjúk előzik meg a tréning folyamatot.
A csapatépítő tréning egy munkahelyi team vagy több főből szerveződő feladatcsoport együttműködésének fejlesztésére, a közös munka általi gyümölcsöző eredmények elérésére irányul. Az egyének csapattaggá válásával a különböző készségek összehangolódnak, a kollegiális közösség együtt képes gondolkodni és cselekedni, célokat megfogalmazni és elérni.


A bizalomépítés, az együttműködés, a kommunikáció fejlesztése, különböző szituációkban való fellépések összehangolása, áthangolása a csapatkultúra kialakítását, gördülékeny kooperációt tesz lehetővé.
A csapatépítő program lebonyolítható belső és külső helyszínen is más és más programkombinációkkal.

 #Trip-KALO
(1 napos)

Megismerkedés, egyénitől a csapatig
Csoportdinamikai feladat
Teszt és értékelése a csapatról 
Játékos feladat
Játékos feladat
Összefoglaló kreativitást erősítő játék

 #MRosa-KALO
(1 napos)

Ismerkedő játékok, feladatok
Csoportdinamikai játék 1-2.
Konfliktusok kezelése feladatai
Együttműködő kommunikáció feladatai
Játékos feladat 1.
Csapat együttműködése, információfeldolgozás kérdőív, és értékelése
Játékos feladat 2.

 #Kilimanjaro-KALO
(2-2,5 napos)

Megismerkedés, egyénitől a csapatig
Játékos feladat 1
Csoportdinamikai feladat 1.
Teszt és értékelése a csapatról
Játékos feladat 2.
Csoportdinamikai feladat 2.
Stresszkezelés kérdőív és értékelése
Stresszkezelési technikák, feladatok
Konfliktusok és kezelésük
PBL - egy közös probléma feldolgozása
Játékos feladat 3.
Együttműködő kommunikáció - Én üzenetek

 #MountEver-KALO
(3-4 napos)

Megismerkedés, egyénitől a csapatig
Játékos feladat 1
Tanulási stílus kérdőív és értékelése
Teszt és értékelése a csapatról 
Játékos feladat 2. 
Szervezeti magatartás - feladatok
Együttműködő kommunikáció - Én üzenetek
Játékos feladat 3.
Problémakezelés 1.
Problémakezelés 2.
Játékos feladat 4.
Stresszekezelés
Csoportdinamikai feladat
Játékos feladat 5.
Összefoglaló kreativitást erősítő játék

Csapatépítéssel a munkatársak jobb megismerése, az együttműködő kommunikációra való törekvés, a szervezetről és egymásról való gondolkodás, az együttes ügyért kiállás mozgatórugóira és nehezítőtényezőire is ráláthatunk. E közben születnek újabb megoldások, összetartóbb működés, támogatása a másik személyének, munkájának. Nagy szerepe van a vezetők részvételének, hiszen az ő tanulásuk, csapattagságuk, fejlődésük nagyban befolyásolja a kapcsolatokat, az eredményeket egyaránt.

Tréningjeim közül különböző időtartamú és komplexitású munkamódokból választhat a megrendelő. Csapat, menedzsment, vagy vezető fókusz esetén csapatra és személyekre szabottan érkezem meg a feladatokkal és a tanulási modellekkel.

Míg a csapatépítés során több játékkal, addig a menedzsment esetében elemzőbb, mélyebb feladatokkal dolgozunk. Amennyiben egy kifejezett problémakörhöz illeszkedik a megrendelés, úgy egyéni interjúk előzik meg a tréning folyamatot.

#Trip-KALO

A csapatkohézió kialakítása, a csapat együttműködése, kikapcsolódás, és "összerázódás" a közös feladatok által.

#MRosa-KALO

A csapatkohézió kialakítása,
a csapat együttműködés alapjai,
a csapatban lévő kommunikáció és
információfeldolgozás eszközei,
hatásai.

#Kilimanjaro-KALO

Csoportdinamika, a csapat együttműködés hatótényezői,  énüzenetek és közléssorompók a kommunikációban. Problémafeldolgozás a probléma fókuszával. Közlés és információfeldolgozás, stressz a csapatban és a szervezetben, a vezető és a csapat.

#MountEver-KALO

Csoportdinamika, a csapat együttműködés hatótényezői, énüzenetek és közléssorompók a kommunikációban.
Problémafeldolgozás a probléma fókuszával.
A vezető és a csapat.
Szervezeti működés és eredmények: személyestől az együttműködésig. Motivátorok, társas kompetenciák, EQ, út és cél, tanulási stílusok, csapattagság.

A csomagok külön is megrendelhetőek, illetve ütemezhetőtek egyenlő rendszerességgel, folyamatjelleggel, vagy nagyobb, tömbösített etapokra szétválasztva.

Számtalan játék, teszt, modell, elméleti anyag, csoportdinamikai eszköz áll rendelkezésemre ahhoz, hogy egy csapat, szervezet minél többet tanuljon önmagáról, és fejlődésnek induljon mindaz, amiknek elképzeléseik nem szabtak határt.

A tréningek változásokat indukálhatnak a kapcsolatokban és a szervezet működésében egyaránt. Ezzel a változással érdemes, és szükséges is dolgozni a tréning folyamat közben, vagy utána is. Ehhez a szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások, a szupervízió ad újabb tanulási teret, érzelmi megtartást is.