Egyéni és teamszupervízió
A szupervízió a hivatásszemélyiség gondozását, szakmai személyiség fejlesztését célozza meg. A munkáját végző ember mentális egészségvédelme, a mentális védekezőképesség (reziliencia) kialakítása, erősítése, kiégés megelőzés, valamint kompetenciafejlesztés zajlik egyéni vagy csoportos folyamatban.
 A szupervízió gyakorlati beszélgetés. A szupervízióban tisztázódhatnak a szerepek és kapcsolatok, valamint oldódhatnak a feszültségek az egyénben és a munkakörnyezetében egyaránt.
A szupervízió fókuszában a szakmai személyiség áll.

A szupervízióban a munkahelyi szerep (én érzéseim, tapasztalásaim, gondolataim) jelenbeli megéléseivel dolgozunk. A kérdések, témák az egyén és kliense (ügyfelei), munkatársai, vezetője, illetve a szervezet (amiben dolgozik) kontextusában vizsgálandók.

 A szupervizor feladata, hogy biztonságos teret teremtsen meg, amelyben a team tagok átélhetik szorongás nélkül azt, hogy szabadon, kreatív jelenléttel dolgozzák fel feltorlódott frusztrációjukat, meghasonlottsággal teli érzéseiket, dilemmáikat. De ez vonatkozhat az örömre is, a megélt sikerekre egyaránt. Az egyén, vagy a team biztonságérzetének megteremtése után a szupervizált a tanulás által önmaga dolgozhatja ki azokat a funkciókat, melyekkel szabadon megélheti egyediségét, a konfliktusok nyíltabb kezelését. Tudatosíthatja, hogy a kapcsolati rendszere milyen hatást gyakorol önmagára.
A tanulási folyamatban - kinek-kinek tanulási stílusa szerint - kipróbálható, kamatoztatható és beépíthető a munkahelyi működésbe mindaz, amit a közös tapasztalatszerzés táplál.

  A szupervízió felülnézetből segíti a problémákra való rálátást, eltávolodva az adott szituációtól.  A szupervizor kerettartásával, jelenlétével, kérdéseivel segíti a folyamatot, és az egyén, vagy a csoport tanulását abban, hogy rálásson önmaga működésére, illetve képes legyen önmagáról megfogalmazni megéléseket: érzelmi állapotot, vagy gondolatokat (reflektív tanulás), ahogy szükségleteket is.
 Egyfajta tanulási tér alakul ki, eltávolodva a konkrét helyzettől, de oda folyamatosan visszacsatolva. A konkrét helyzetet az esethozó kérdéséből bontjuk ki. A fókusz mindig az esethozón, az Ő munkahelyi szerepén van.
 A szupervízió egyének, csoportok és szervezetek fejlődését szolgálja.
 
Egyéni szupervízió.
Az egyén és a szupervizor közötti beszélgetés. Az egyén munkahelyi szerepével kapcsolatos kérdései, elakadásai, élményei vannak a középpontban. Az egyéni szupervízióban mélyebben érinthetőek olyan kérdések, amelyek a munkahelyi-személyes kapcsolódások hátterében rejlenek.
 
Teamszupervízió – együtt dolgozó munkahelyi team tagjai.
A teamszupervízió az egyik leghatékonyabb módszer a munkahelyi terheltségek, kommunikációs nehézségek, vezetővel való elakadások, szervezeti kultúra adottságainak feldolgozásához. A team tagjai egy időben, egy helyen vannak jelen a szupervizorral. Miközben különböző kérdéseket járunk körül, kreatív feladatok, kommunikációs helyzetek is bekerülnek a team által hozott témák közé, amelyek szintén a kiégés megelőzést szolgálják.
 
Ha Ön jövőbeni megrendelője a szupervíziós folyamatnak.
Miért érdemes a szupervíziót választania?
  • Külső szakember jelenlétével a team megkönnyítheti vagy inspirálhatja a mindennapi munkatársi kapcsolatok dinamizmusát a belső működés megértésével.
  • A munkatársak stresszmentesebben végezhetik munkájukat.
  • Az egyén, vagy team tanul/együtt tanul arról, hogy mik hatnak rájuk a munkájuk során, és ez milyen terhekkel, kihívásokkal jár.
  • Fejleszti, hatékonyabbá teszi a kommunikációt.
  • Van idő és tér arra cégénél, hogy a dolgozók saját magukkal foglalkozzanak, és fejlődjön szakmai személyiségük.
  • Segítheti a konfliktusok feltárását, kiegyensúlyozottabb kezelését.
  • Van tér és idő arra, hogy a pozitív megéléseket, eredményeiket, sikereiket megéljék a munkatársak.
  • A szupervízió hat a kiégés megelőzésre, új kapaszkodók megtalálására a munkában, amely hathat a motivációra is.
 
A szupervízió egy folyamat, amely 1,5- 3 órás alkalmakból áll (2-4 x 45 perces szupervíziós óra). Annyi ülést érdemes tervezni, ahány csoporttag/teamtag van + 2 alkalom (nyitó-záró ülés).
A szupervíziós üléseken ajánlott (de lehetőség mindenképp van rá) azon vezető/leader részvételére, aki benne van a munkafolyamatokban, és nem munkáltatója egy teamnek.
A szupervízió helyszíne lehet a dolgozók munkahelye, ugyanakkor külső helyszín is.