Családterápiás konzultáció
A CSALÁD a társadalom legkisebb egysége. Ebben a kis egységben igen jelentős szerepe van a benne lévők érzelmi kötelékeinek, a szocializációs folyamatnak, az értékek képviseletének. A személyiség kialakulása, formálódása, a belső kommunikációs tér nagy hatással vannak az egyénre és a következő generációk egyéni és kapcsolati boldogulását is befolyásolják.
 
A család alapvetően a szeretetet, valahova tartozást, biztonságot jelenti, azonban a családi rendszerben lévők negatív befolyással is hathatnak egymásra (akár tudattalanul), így a családot alkotók egyéni viselkedése, viszonyulása hat a családban élők egyensúlyára.
 
A család állandó változásban van. A gyermekek életkori fejlődésével változik a családi kohézió is, és az egymáshoz való viszony is, miközben a szülőpár is szülői alrendszerében is megéli a különböző próbatételeket, kihívásokat. Érhetik a családot olyan váratlan események, amelyhez mindenki saját készlete szerint kapcsolódik, illetve keresi a kiutat abból. Ezek az egymásra hatások különböző viselkedéseket váltanak ki, többnyire a gyermekekből.
 
A családi konzultáció/családterápia középpontjában a család, az egyén családi kapcsolatai állnak. A rendszerszemléletű megközelítés által a tünettel érkező személy a család működési zavarát hordozza és a diszfunkcionalitás megszüntetése a rendszer egyensúlyának helyreállításával jöhet létre. Egy-egy ülésen a családdal, párral közösen dolgozunk. Az alkalmak során nem keressük azt, hogy a felmerült nehézségek miatt ki hibás. A családi rendszer működését, a kommunikációt térképezzük fel. A konzultációk alkalmával a különböző elméleti megközelítés képviselete mellett a rendkívül gazdag gyakorlati, cselekvő módszereket alkalmazunk (családszobor, imagináció, rajz, pszichodráma-asztalszínpad, kreatív technikák stb.). A családterápia terepe az önismeretszerzésnek, és a kapcsolatok felfedezésének egyaránt.
 
A találkozások két-háromhetente (3-4 hónapos intervallumban) jönnek létre, minden esetben előre egyeztetve. Ahhoz, hogy eredményes legyen a közös munka, minimum 6-8 ülésen találkozunk, de ez családtól, problémától függően változhat. Egy ülés maximum 90 perc időtartamú.
Néhány kiemelkedő jelenség, változás, mely esetén a szakmai segítség igénybe vehető:

 • Párkapcsolat kezdetén, párkapcsolati krízisek, konfliktusok
 • Változás a családban
 • Bizalom elvesztése, újraépítése
 • Veszteségek a családban
 • Az elválás konfliktusmentesebb elősegítése
 • Családi konfliktusok
 • Kapcsolatfelvétel családtaggal
 • Sérült gyermek a családban
 • Gyermek, mint tünethordozó
 • Testvérféltékenység
 • Kommunikációs problémák
 • Szerepek megváltozása a családban
 • Szenvedélybetegségek
 • Szexuális problémák a párkapcsolatban
 • Homoszexualitás a családban