Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Konfliktuskezelés

Nyomtatás

 

Mediáció (konfliktuskezelés)

A mediáció közvetítést jelent. Két fél vitájában, a felek beleegyezésével egy semleges harmadik, a mediátor segíti értelmezni a konfliktus fennállásának okát és olyan megoldás megtalálását, amely mindkét fél számára kielégítő. A mediáció segíti a feszültség oldását, az érdekek tisztázását.

Életünk sok vitás helyzettel tarkított, ezek mentén állandó változásokkal kell szembenéznünk. A befektetett energiánk, az érzelmek kifejezése, akaraterőnk a megegyezésre mind segítségünkre lehetnek abban, hogy a mediációs eljárásban a telített bosszúságérzéstől megszabadulva, permentesen éljük tovább mindennapjainkat, rendezzük kapcsolatainkat.

Közösségi mediáció


Egy kis közösség más közösséggel vagy egyénekkel való vitája. Például egy társasház lakóközössége, vagy egy interkulturális közösségnek az érdeksérelme történik. A közösségi mediáció fontos, mert tisztázódnak a közösség, s a közösségben lévő egyéni érdekek is. Előmozdítja a társadalomban való egyensúlyt, valamint a közösségi képviselet kommunikációját is erősíti. A közösségi mediáció előrevetítheti a közösségi tervezés és szervezés tudatosabb működtetését.

 

Üzleti, gazdasági és munkaügyi viták mediációja

Azokban az ügyekben is érdemes a közvetítő munkáját igénybe venni, ahol az üzleti érdekek a meghatározóak. A pereskedést és  a mindennemű sérülést elkerülve az érdekek kimunkálásával és a felek hathatósabb, építő megoldáskeresésével  mindkét fél megelégedésére szolgálhat. Fontos, hogy ebben a folyamatban is a meghatározott szabályok betartásával vegyenek részt a felek a folyamatban.

 

Családi mediáció

 

A párkapcsolati konfliktusok, a szülő-kamasz gyermek viszonya sok-sok felgyülemlett feszültségről és ki nem mondott igényekről szólnak, az életkori sajátosságokkal, egyéni szükségletek kivívásával és a kapcsolati minták ütközésével járnak. A viták mögött meghúzódó érdekek kimunkálásával lecsendesedhet a felek közötti feszültség, kiegyensúlyozottabb kapcsolat alakulhat ki közöttük.

 

Iskolai problémák mediációja

A tanár-diák, szülő-gyermek, tanár-szülő közötti konfliktusok mediációja. E triád állandó kapcsolata közben ellentétes érdekek merülhetnek fel, amelyek nézeteltérésekhez, hosszantartó konfliktusok kialakulásához vezethetnek. A közösség tagjai számára fontos, hogy a mediációs eljárásban mindegyik fél álláspontjának meghallgatásával és az érdekek tisztázásával harmonikusabban teljenek az oktatásban töltött napok és az iskola mindegyik fél számára megelégedettséget jelentsen.

 

A mediációs eljárás során a felek külön találkozójával előkészítjük a közös üléseket, melynek időtartama egy-másfél óra. Mindkét fél találkozójára ezután kerül sor, melynek időtartama három óra. A közös találkozókra legalább három-négy alkalommal van szükség a probléma feltárásán át a megegyezésig.

 

 © 2013-2020 Kaló Attila

Joomla 2.5 Templates designed by InMotion Hosting Reviews