Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Család- és párterápiás foglalkozások

Nyomtatás

  

 

A párok többsége egymás megértetésével, a konfliktusok rendezése, a bizalom újjáépítése igényével fordulnak legtöbb esetben a segítő szakemberhez.

Két ember között sok-sok befolyásoló tényező alakítja mindazt, amiért egymással szembenállást érzékelnek.

A kapcsolatban a szerelem, a heves érzelmek szakasza után egy elmélyültebb megismerési folyamat következik a pár életében, amely során valódi látásmóddal érzékelhetőek az egyéni kommunikációs és konfliktuskezelési módok. A kötődés, a szeretnyelvek, különböző élethelyzetek, váratlan szituációk, krízisek is hatnak a pár életére. Ez többnyire próbatételül szolgál a valódi elköteleződés előtt. A jövő „együtt” folytatásának kérdéseinél gyakran párterápiában feldolgozandók azok, amikor egy harmadik személy kerül a kapcsolatba. Ekkor a bizalom újraépítése elengedhetetlenné válik.

 A családi mintázatok, hiedelmek hatnak a kapcsolat megélésére, döntések meghozatalára, a társhoz való közelségre és távolságra is egyaránt. Fontos kérdések továbbá a szerepek megélései is: férfi, női szerep, dominancia, alkalmazkodás, áldozathozatal, énkép, vágyak, elvárások a kapcsolattól.

o A párterápiás konzultációkon feltérképezzük a pár kommunikációját, az érzelemkifejezést, hogy a családi történetek, hogyan hatnak a kapcsolatra.
o Milyen elvárásokkal halmozzák el egymást és a kapcsolatot a pár tagjai.
o A konfliktusokat elkerülő, konfrontálódó, kompromisszumkereső, versengő módon kezeli-e a pár.
o Az én kommunikáció, az önkifejezés hogyan jelenik meg/jelenhet meg a mindennapi kommunikációban.
o Sérelmek kimondódása, jelentőségük, helyén kezelésük.
o Tanulás a pár tagjainak önmagáról, szerepéről, viselkedéséről, azokat befolyásoló tényezőiről.
o Transzgenerációs minták hatása a női/férfi szerepekre – családfa.
o Milyen közös értékei vannak a párnak, ami összeköti őket, amelyre alapozhatnak
o Mik voltak azok a helyzetek, amik bár nehezek voltak, de megoldotta őket a pár, és ez segítette kettejük megküzdését.
o Mik azok a tulajdonságok, amiért a másikat választotta társul a pár egyik-másik tagja. Hogy vannak most ezekkel a tulajdonságokkal, viselkedésekkel.
o Türelem, figyelem, munka és magánélet egyensúlya, a gyermekek a családban, szexualitás kérdései, fejlődési és járulékos krízisek hatása stb.

 

A párkonzultációk maximum 90 percesek. Két-háromhetetne jönnek létre az ülések. Minimum 6-8 alkalommal szükségesek a találkozások.

 

 

 

 

A CSALÁD a társadalom legkisebb egysége. Ebben a kis egységben igen jelentős szerepe vana benne lévők érzelmi kötelékeinek, a szocializációs folyamatnak, az értékek képviseletének. A személyiség kialakulása, formálódása, a belső kommunikációs tér nagy hatással vannak az egyénre és a következő generációk egyéni és kapcsolati boldogulását is befolyásolják.

 

A család alapvetően a szeretetet, valahova tartozást, biztonságot jelenti, azonban a családi rendszerben lévők negatív befolyással is hathatnak egymásra (akár tudattalanul), így a családot alkotók egyéni viselkedése, viszonyulása hat a családban élők egyensúlyára.

 

A család állandó változásban van. A gyermekek életkori fejlődésével változik a családi kohézió is, és az egymáshoz való viszony is, miközben a szülőpár is szülői alrendszerében is megéli a különböző próbatételeket, kihívásokat. Érhetik a családot olyan váratlan események, amelyhez mindenki saját készlete szerint kapcsolódik, illetve keresi a kiutat abból. Ezek az egymásra hatások különböző viselkedéseket váltanak ki, többnyire a gyermekekből.

 

A családi konzultáció/családterápia középpontjában a család, az egyén családi kapcsolatai állnak. A rendszerszemléletű megközelítés által a tünettel érkező személy a család működési zavarát hordozza és a diszfunkcionalitás megszüntetése a rendszer egyensúlyának helyreállításával jöhet létre. Egy-egy ülésen a családdal, párral közösen dolgozunk. Az alkalmak során nem keressük azt, hogy a felmerült nehézségek miatt ki hibás. A családi rendszer működését, a kommunikációt térképezzük fel. A konzultációk alkalmával a különböző elméleti megközelítés képviselete mellett a rendkívül gazdag gyakorlati, cselekvő módszereket alkalmazunk (családszobor, imagináció, rajz, pszichodráma-asztalszínpad, kreatív technikák stb.). A családterápia terepe az önismeretszerzésnek, és a kapcsolatok felfedezésének egyaránt.

 

A találkozások két-háromhetente (3-4 hónapos intervallumban) jönnek létre, minden esetben előre egyeztetve. Ahhoz, hogy eredményes legyen a közös munka, minimum 6-8 ülésen találkozunk, de ez családtól, problémától függően változhat. Egy ülés maximum 90 perc időtartamú.

Néhány kiemelkedő jelenség, változás, mely esetén a szakmai segítség igénybe vehető:

 • Párkapcsolat kezdetén, párkapcsolati krízisek, konfliktusok
 • Változás a családban
 • Bizalom elvesztése, újraépítése
 • Veszteségek a családban
 • Az elválás konfliktusmentesebb elősegítése
 • Családi konfliktusok
 • Kapcsolatfelvétel családtaggal
 • Sérült gyermek a családban
 • Gyermek, mint tünethordozó
 • Testvérféltékenység
 • Kommunikációs problémák
 • Szerepek megváltozása a családban
 • Szenvedélybetegségek
 • Szexuális problémák a párkapcsolatban
 • Homoszexualitás a családban 

 © 2013-2020 Kaló Attila

Joomla 2.5 Templates designed by InMotion Hosting Reviews