Bemutatkozás

A kapcsolatok megértése, fejlődése rendszerszemlélettel: bizalommal, biztonságos légkörben.

 "Az élet nem arról szól, hogy megtaláld önmagad, hanem arról, hogy megalkosd önmagad."
George Bernard Shaw

Segítő hivatásomat 12 évvel ezelőtt kezdtem el gyakorolni. Olyan sorsokkal, krízisekkel, sérülésekkel, családok és egyének nélkülözésével, összetett konfliktusaival találkoztam, melyek elmélyülten értették meg velem az emberi kapcsolatok természetét, sajátos dinamikáját, energiáit, korlátait, és társadalmi vonatkozásait egyaránt.
Szociális szakemberként, majd szakvizsgázott, és egyetemi menedzserképzésen végzett vezetőként a szociális ágazatban több, mint egy évtizedet dolgoztam, miközben képződtem is. Ezzel a kettős tapasztalatszerzéssel élhettem, amivel az embereknek a problémáit átláttam, őket kísértem megoldásaik felé. Korábban szociális/gyermekjóléti intézmény szakmai vezetőjeként, intézményvezetőjeként a segítő hivatású szakemberekből álló team vezetésével, a szakmai együttgondolkodással, szerveztem a munkát. Edzettem kollégáimat arra, hogy meglássák, mik azok a finomhangolások, amiket mindenképp szükséges beépíteniük a saját szakmai fejlődésükhöz. Közös munka volt ez abban, hogy embertársainknak minőségi támogatást nyújthassunk a problémáikból való kilábaláshoz, környezetükkel való kapcsolatuk harmonizálásához.

Család- és párterápiás szakemberként
A konzultációk során a képzettségeimmel és tapasztalatommal a családi és párkapcsolatok minőségének javulásáért, lehetőség szerint a diszfunkcióinak enyhítéséért, megszűnéséért dolgozom tanácsadói munkaformában.
Ennek a szakmának kiképződése, hosszú (hatéves) önismereti folyamata hatott rám a leginkább. A rendszerszemlélet, a tudatos és tudattalan kapcsolódások, a változások, egyensúlytalanságok már gyakorlati munkámban is magyarázatul szolgáltak családi és párkapcsolatok megértése közben arra, hogy megannyi élettörténet, mondat, kimondatlanság van hatással az életünkre. Egy nagy feladattá alakul, hogy ezeknek a hatásoknak megfeleljünk, vagy megpróbáljuk  elhagyni azokat. Szakmai munkámat hazai képzőimen kívül nagyban befolyásolták olyan külföldön praktizáló szakemberek, többek között, mint Reinhard Krüger, Gáspár György, Monica McGoldrick, Sue Johnson, akikkel a mélyebb bugyrokba, teljesen új megközelítésekbe láttam bele. Ilyenek a testvérkapcsolatok, az érzelmek, a kötődés vizsgálata, cirkulálása, a pszichodráma, mint eszköz, az egyéni, vagy páros munkában, az imágó terápia, vagy a genogram sokszínű használata.

 A család- és párterápiás konzultációs munka mellett mediációval, vagyis az érzelmileg elszigetelődött, vitás felek konfliktusainak nyerő-nyerő pozícióját, érdekeinek, szükségleteinek kimunkálását segítem elérni, támogatni.

 Szupervizorként rendkívül fontos számomra, hogy egy adott munkahelyi szerepre, a munkahelyi rendszerre, a szervezeti kultúrára, önreflektív módon láthasson rá egy személy vagy egy egész team, csoport. Ma egy munkahely sokkal több annál, mint a megélhetés színtere. Az ott létrejövő kapcsolatok, hierarchiák, generációs kérdések, szerepek mind befolyásolják az egyén jólétét. Fontos a kiégés megelőzése, hogy a munkatársak dolgozhassanak azzal, amivel elakadtak, illetve ami rendkívül frusztrálja őket. Én magam több pozícióban is megéltem, hogy mi/ki, hogy hatott rám munkám végzése közben, és gondolkodhattam azon a szupervízió tanulási folyamatában, hogy hogyan állok tudatosan, vagy tudattalanul egy-egy szituációhoz, munkatárshoz, kliensemhez. Önreflektív tanulással az érzelmek, gondolatok, a testi érzetek skáláján nagyobb öntudatosság is elérhető. Szupervízióban saját tapasztalataim alapján megélhettem annak a munkahelyi légkörnek a barátságos közegét is, amit egy keretekkel védelmező foglalkozás nyújthat, és az értékeink, fontos gondolataink mentén láthatjuk egymást. Szupervizorként jellemez a kreativitás, a kreatív módszerek használata, és a nehéz, terhelt helyzetek feltárása is a fejlődés érdekében.


Általam körüljárt területek, tapasztalatok:

családterápia/családkonzultáció, párterápiás konzultáció, családi és közösségi mediáció, pszichodráma, családsegítés, sokproblémás családok-krízisintervenció, empowerment, művészetterápia, gyászfeldolgozás, szervezetfejlesztés, szupervízió, vezetői coaching,  szociális menedzsment.


Szakmai szervezeti tagságok:

 A Magyar Családterápiás Egyesület, a Család-rendszer Terápiás Műhely, A Magyar Szupervizorok és Szupervizor Coachok Társaságának, és a Magyar Coach Szövetségnek vagyok a tagja.

 

Hivatásomban a célom az, hogy az emberek
minél közelebb kerülhessenek
önmaguk és kapcsolataik
megértéséhez magánéletükben
és szakmai életükben egyaránt.
Ehhez tudásomon kívül a nyitott,
biztonságot teremtő és empatikus
személyiségem, sokszínű módszereket
alkalmazó eszköztáram
van mellettem útitársul.

Legyen szó családi és párkapcsolatok támogatásáról, vagy nonprofit és kkv/multinacionális szektor szakmai szereplőinek fejlesztéséről, a mentális immunrendszer erősítéséről (reziliencia): önazonossággal és a felmerülő helyzetekben az emberek mellé állásával tudok garanciát teremteni a lehetőségekre, utak megtalálására a hivatásom gyakorlásával.

 

Tanulmányok:

Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet
Semmelweis Egyetem EMK
Magyar Családterápiás Egyesület
Család-rendszer Terápiás Műhely
Mediare Intézet
Wesley János Lelkészképző Főiskola

Kaló Attila, 2020.

 

Tevékenységeim tanácsadó munkaformában történő konzultációk.
Mentális egészséggel kapcsolatos tünetek, állapotok (erről való közlések) esetén az egészségügybe (vagy magánredelés keretében egészségügyi engedéllyel rendelkező) klinikai szakpszichológus, vagy pszichoterapeuta szakember felé irányítom a jelentkező klienseket. A konzultcáiós folyamatok elején, az első interjú alkalmával erről tájékoztatom a résztvevőket.

Image